“Ćiro junior” stigao kući!

0
“logo”/

Jutros rano u Virpazar je stigao vozić “Ćiro” koji će već naredne godine upotpuniti turističku ponudu grada na dvije čarobne obale.

Turistička organizacija Bar radi na projektu „Trasom starog Ćira“ već dvije godine i kada bude realizovan predstavljaće zasigurno jedinstvenu ponuda ne samo Virpazara i Bara, već i Crne Gore.

Imajući u vidu da izuzetno veliki broj stranih turista posjećuje region Crmnice i Skadarskog jezera, vožnja „Ćirom“ će biti nezaboravan doživljaj. Vozić će saobraćati na relaciji Virpazar – Boljevići – Limljani – Virpazar. Tokom izleta turisti će biti u prilici da posjetite crmničke podrume vina, kulturna dobra i znamenitosti toga kraja, prenio je portal Mondo.

Realizacija projekra obuhvata investiciju koju čine dva dijela i to:

1. Renoviranje objekata na ovoj trasi (zgrada depoa u selu Boljevići i dr.)
2. Nabavka turističkog vozića – ćira, lokomotiva i 2 vagona sa ukupno 36 sjedišta, na motorni pogon, koji bi se kretao trasom kojom je upravo išao “Ćiro”.

Portal Mondo podsjetio je da je Vlada Crne Gore vratila Opštini Bar, radi realizacije projekta „Trasom starog ćira“, ruševnu zgradu površine 360 m2 u selu Boljevići, da bi se uradila planirana rekonstruisala objekta u postojećim gabaritima. Objekat je nekada bio ložiona i depo za starog ćira, a TO Bar je planirala da njegova namjena bude višestrana (muzej željeznice, suvenirnica, depo za ćira , a prostor bi se mogao iskoristiti i za organizovanje izložbi, koncerata, književnih večeri. Takođe, Vlada je vratila i zemljište oko ruševne zgrade površine oko 1,900 m2, čije uređenje je planirano u sklopu projekta.
Stari voz Ćiro putovao je kroz selo Limljani Ćiro preko od 2 i po sata i imao je 5 željezničkih stanica, zbog čega je ovo selo ušlo u Ginisovu knjigu rekorda.

Izvor: JEDRO